ނަންބަރު: 2021/16

2021 ޖޫން 08 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭ ސަރަހައްދު (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިގިނލި، ތިލަފުށި، އަދި ގުޅީފަޅު)ގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

25 މެއި 2021ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް