ނަންބަރު: 2021/18

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2021 (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު) ޢާންމުކުރުން

ތާރީޚް

03 ޖޫން 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

Circular 18
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 490.3 KB
Recruitment Policy (Second Revision)
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 1.7 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް