ނަންބަރު: 2021/19

2021 ޖޫން 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭ ސަރަހައްދު (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިނގިލި، ތިލަފުށި، އަދި ގުޅީފަޅު)ގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

08 ޖޫން 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް