ނަންބަރު: 188-RE-IUL/2021/18

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު - މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ބ. ފުޅަދޫ

ތާރީޚް

18 މާޗް 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

އިއުލާނު
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 1012 KB
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • docx / 61.4 KB
ސީވީ ފޯމެޓް
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • doc / 32.5 KB

ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް