ޑިރެކްޓަރ - މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚް

20 އޭޕްރީލް 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

އިއުލާނު
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 2 MB
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • docx / 503.1 KB
ސީވީ- ނަމޫނާ
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • doc / 32.5 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް