ނަންބަރު: 2013/2

އިދާރީ ދާއިރާގެ މަގާމުތަކުގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި، ޢައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އިޞްލާޙު ކުރުން

ތާރީޚް

21 މާޗް 2013


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް