ނަންބަރު: 2011/7

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ވަޒީފާގައި މީހުން ގެންގުޅުމުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުން

ތާރީޚް

25 ޖަނަވަރީ 2011


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2011/7
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 349 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް