ނަންބަރު: 2011/18

މިސްކިތު އިމާމުންނާއި މުދިމުން އަދި މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހުންގެ މަސައްކަތު ވަގުތާއި، ހާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ގަޑީލާރި ކެނޑުމާއި، ބަދަލުގައި މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގެ ގަވާއިދު

ތާރީޚް

28 ނޮވެމްބަރ 2011ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް