ނަންބަރު: 188-APD/CIR/2021/10

އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މަޤާމަށް މީހުންޢައްޔަނުކުރާނެ ގޮތުގެ ޓޫލްކިޓް އުވައިލުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

07 ޖަނަވަރީ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް