ނަންބަރު: 188-PRM/CIR/2021/20

2021 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލްގެ އީ-ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ތާރީޚް

18 ޖަނަވަރީ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް