ނަންބަރު: 2021/4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

12 ޖަނަވަރީ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް