ނަންބަރު: 2010/9

1 މެއި 2010 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ގަވާއިދާއެކު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އަޚުލާޤު ރަގަޅު ކުރުމަށް އާ ބާރެއް ލެއްވުން

ތާރީޚް

31 މެއި 2010


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2010/9
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 461.7 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް