ނަންބަރު: C-2010/3

30 އޭޕްރީލް 2010 ގެ ފަހުން ޚިދުމަތަށް 20 އަހަރު ނުވަތަ 40 އަހަރުފުރޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަން ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވުން

ތާރީޚް

18 އޭޕްރީލް 2010


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2010/3
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 76.2 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް