ނަންބަރު: 2009/5

1 ފެބްރުއަރީ 2009 އިން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގަޑިއަށް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމުން ނަގާ ގަޑީލާރި ކެނޑުމުގެ ޤަވާޢިދު އިސްލާޙު ކުރުން

ތާރީޚް

15 ފެބްރުއަރީ 2009


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2009/5
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 61.1 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް