ނަންބަރު: 2008/15

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/2) އަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ ޤަވާއިދު އިސްލާޙު ކުރުން

ތާރީޚް

08 ޖުލައި 2008


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2008/15
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 70.6 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް