ނަންބަރު: 2008/19

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/2) އަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގަޑިއަށް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމުން ނަގާ ގަޑީލާރި ކެނޑުމުގެ ޤަވާއިދު އިސްލާޙު ކުރުން

ތާރީޚް

08 ޖުލައި 2008


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2008/19
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 57.6 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް