ނަންބަރު: 2008/11

ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ބޭނުންފުޅުވާ މަގާމުތައް ބަޖެޓުގައި ހިމެނުއްވުމާއި، ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނި ހުންނަ މަގާމުތައް އިތުރުކުރައްވަން ނުފޮނުއްވުން

ތާރީޚް

05 މެއި 2008


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2008/11
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 56.9 KB

ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް