ނަންބަރު: 2021/42

ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތައް (އިޞްލާޙު 2) އަދި ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު (އިޞްލާޙު 2) ޢާންމުކުރުމާގުޅޭ

ތާރީޚް

21 ނޮވެމްބަރ 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 42
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 1.8 MB
ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ ޝަރުތު (އިޞްލާޙު 2) 21112021
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 96.1 KB
މައިގްރޭޝަން ޕޮލިސީ - ކައުންސިލް އޮފިސަރުން (އިޞްލާހު 2) 21112021
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 137.8 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް