ނަންބަރު: 2009/6

ފެބްރުއަރީ 2009 އިން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން ހަފުތާއަކު 40 ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތައް އިތުރުގަޑީ އުސޫލުން އުޖޫރަ ދިނުން

ތާރީޚް

15 ފެބްރުއަރީ 2009


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2009/6
  • ތާރީޚް: 08 ޑިސެމްބަރ 2021
  • pdf / 53 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް