ނަންބަރު: 2022/1

"ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ ޝަރުތު" އިސްލާހުކޮށް އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

05 ޖަނަވަރީ 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2022/1
  • ތާރީޚް: 05 ޖަނަވަރީ 2022
  • pdf / 195.1 KB
ސުކޫލް ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު
  • ތާރީޚް: 05 ޖަނަވަރީ 2022
  • pdf / 2.6 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް