ނަންބަރު: 2022/13

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި އެއާ އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2022 އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

26 މެއި 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް