ނަންބަރު: 188-CSRD-IUL/2022/42

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް- މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚް

14 ޖޫން 2022

ސުން ގަޑި

21 ޖޫން 2022 14:00


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

އިޢުލާން
  • ތާރީޚް: 14 ޖޫން 2022
  • pdf / 1.6 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް