ނަންބަރު: 188-ODRD/CIR/2022/53

"މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ބަދަލު އިމާމުންގެ މަޤާމަށް ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު 2022" އާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

26 ޖޫން 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަކިއުލަރ ނޯޓު
  • ތާރީޚް: 28 ޖޫން 2022
  • pdf / 277.6 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް