Committees


Sexual Harassment & Assault Prevention Committee

  • Formed Date: October 27, 2021
RTI Act Review Committee

  • Formed Date: January 24, 2021
Gender Equality Committee

  • Formed Date: January 24, 2021
Bid Committee

  • Formed Date: January 24, 2021
Whistleblower Protection Committee

  • Formed Date: January 24, 2021
Human Resource Management and Development Committee

  • Formed Date: January 24, 2021

Hotline / Sms

7799280


Phone

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް