ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް ހަަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރައްވައިފި

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2020ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ހަތަރު ބޭފުޅުން މިއަދު އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އައްޔަނު ކުރެވުނު ހަަތަރު ބޭފުޅުންނަކީ ފާޠިމަތު ޝަރީފާއި، އިބްރާހީމް ރަޝީދާއި، މުޙައްމަދު ފަރުޞަތާއި އަދި މުޙައްމަދު ނާޞިހެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވައި ލައިދެއްވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވި ކަމުގެ ލިޔުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިރަސްމިއްޔާތުގައި މި ހަތަރު ބޭފުޅުންނާއި ހަވާލުކުރެއްވިއެވެ. މި ހަތަރު ބޭފުޅުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2020 އޮގަސްޓު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި އެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 33 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް