އިދާރާތަކުގެ ނިއު ނޯމަލް ޕްލޭންތައް


ކޮވިޑް-19 ގެ ނިއު ނޯމަލް ގައި އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓެއް ނެތް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް